top of page

Jak na validaci dekontaminace parami peroxidu vodíku?


V minulém blogovém příspěvku jsem zmiňovala, že existuje norma ISO i dokument FDA pro sterilizaci zdravotnických prostředků parami peroxidu vodíku.


Podle VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI – DOPLNĚK 1 verze 2 VÝROBA STERILNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

4.36 V případech, kde se používá dezinfekce čistých prostorů a souvisejících povrchů fumigací nebo parou (např. páry peroxidu vodíku), má být známa a zvalidována účinnost příslušného fumigačního prostředku a disperzního systému.


Kromě dokumentů uvedených ve starším blogu je možný postup a teorie k výpočtům parametrů uvedena v článku: Theoretical Analysis of the Condensation of Hydrogen peroxideGas and Water Vapour as used in Surface Decontamination

autoři: David Watling, Cian Ryle, Matthew Parks, and Matthew Christopher


Odkaz na článek zde:3 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page