top of page

Všechno, co je staré, není na vyhození aneb recyklujme nejenom odpad, ale i metody


Podle profesora chemického inženýrství z Pensylvania State University, Andrew Zydney, Ph.D. je nutné změnit názor na starší technologie a myslet „outsite the box“. To sice není tak inovativní myšlenka, ale jeho příklad z praxe výroby protilátek ano.


Během posledních 25 let došlo až k překotnému vývoji ve výrobě protilátek a také k přechodu na kontinuální výrobu. Pro výroby protilátek (i jiných proteinů) se běžně používá chromatografie, často několik typů chromatografie v několika stupních. Počty kolon se zvyšují pro zvýšení kapacity výroby. Prastará metoda precipitace proteinů jako jeden z prvních kroků purifikace je opomíjená jako málo účinná. Zde právě prof. Zydney uvádí příklad Proteinu A, kdy při titrech řádově v desetinách g/l byla precipitace nevýhodná. Při znatelném vylepšení procesu dosahují titry 5-10 g/l a situace je úplně jiná.


V jeho laboratoři „oprášili“ starou dobrou precipitaci s chloridem zinečnatým a polyethylen glykolem. Precipitaci provádějí kontinuálně s využitím membrán z dutých vláken.


Proč a jaký to má význam? Na to máme ve Slezsku jednoduchou odpověď – bo je to lacné!


Každopádně je možnost, jak zlevnit výrobu biologických a biotechnologických léčiv. Je to dokonce přístup, který si myslím, že je nám Čechům a Slovákům docela blízký 😊 a všichni, co jsme prošli labinami na univerzitách v ČR i SK máme tradiční metody vyzkoušené.


63 zobrazení0 komentářů

Commentaires


bottom of page