top of page

"Key Takeaways from the 2024 ISPE Europe Annual Meeting & Expo"

Krátké a velmi stručné shrnutí výroční evropské konference ISPE v Lisabonu


Výroční konference ISPE je opravdu velkoryse organizovaná událost, nikoliv však co se týče pompéznosti prostředí, ale jako skutečně racionální platforma pro osobní setkávání profesionálů farmaceutického průmyslu, jak výrobců léčiv, tak dodavatelů - vzájemná synergie je zcela zřejmá a nutná. V průběhu celé konference bylo cítit. že jednotliví účastníci se nepřijeli poplácávat po rameni při popíjení kávy zdarma, ale vyhledávát nové přiležitosti, kontakty a spolupráce, případně udržovat a navazovat na ty stávající. Osobní kontakt, přes veškeré pokroky v technologiích, je nenahraditelný. Je to zřejmě i hlavní důvod, proč se evropské konference účastní také Američané, jakkoliv mají své vlastní ISPE konference.


Hlavními tématy konference byla:

  1. Digitalizace, AI a Pharma 4.0

  2. Biologická léčiva

  3. EU GMP Annex 1


Leitmotivem konference byl také nepochybně Quality Risk Management.


Konferecí ISPE se pravidelně účastní také zástupci státních autorit (USA, Evropa. Austrálie). Ze strany státních autorit zazněl jednoznačný signál podpory digitalizace, která je vnímána jako přínos pro pacienta z hlediska bezpečnosti a kvality léčiv.


Pro mě osobně byla velmi přínosné vyslechnout vize lídrů farmaceutického průmyslu, kam toto odvětví směřuje nebo bude směřovat. Z evropského tábora zněly varovné hlasy s výzvou k modernizaci/digitalizaci s tím, že jinak bude Evropa jen zábavným skanzenem pro zbytek světa.


Postup digitalizace je však naprosto zdrcující. Každá firma, která se digitalizaci už seriózně nevěnuje, podlehne dříve nebo později konkurenci.


Na druhou strany, není potřeba podléhat skepsi, že se polovina firmy bude muset nedobrovolně přeškolit na ajťáky - mezi vystavovateli byla celá řada firem, nabízejích velmi intuitivní IT řešení (aplikaceú, umožňující digitalizaci už stávajích "papírových" procesů. Jejich cíl je prostý - nahradit rutinní, nudnou lidskou práci výpočetním výkonem. Aplikace jsou vyvinuté a vymyšlené na míru farmaceutickým procesům, není potřeba nic složitě a nákladně programovat.


Za CZ/SK Afiliaci ISPE bychom velmi rádi navázali na loňský velmi úspěčný workshop týkající se automatizace a počítačových systémů a také se inspirovali z výroční konference ISPE. Na podzim 2024 máme v plánu uspořádat workshop na téma využití AI pro procesy u farmaceutických výrobců.


Oblast biologických léčiv je pro Česko a Slovensko, řekla bych, "skryta za horizontem". Trend rozvoje výroby biologických léčiv je ovšem naprosto dominující již několik let na obou stranách Atlantiku, asijské farmaceutické velmoci nezůstávájí rozhodně pozadu. Určitou inspirací pro Česko a Slovensko může být Irsko, Nizozemí či Rakousko - země spíše menší s podobným počtem obyvatel jako Česko a Slovensko - proč a jak jsou tyto země pro investice v oblasti biologických léčiv atraktivní?

1 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page