top of page
 • LinkedIn
Pořádáme veřejné semináře přístupné pro všechny profesionály ve farmaceutickém akosmetickém průmyslu a výrobě zdravotnických prostředků.

Pro větší skupinu z jedné firmy je výhodnější naplánovat školení, tréning nebo workshop na míru.


Rádi pro Vás připravíme školení přesně na míru Vašim potřebám!

Školení, seminář nebo workshop může být určen pro

 • Úvodní školení nových pracovníků nebo absolventů středních a vysokých škol

 • Pravidelné školení GMP

 • Témata, která jsou pro firmu a zaměstnance nová

 • Nová legislativa a předpisy

 • Opakované nálezy z auditů a inspekcí 

 • Rozšíření specializace zaměstnanců

 • Zvýšení kvalifikace zaměstnanců

Cíle našich seminářů, školení a workshopů

 • Zvýšení prestiže celé firmy

 • Konstruktivní komunikace se zákazníky a dodavatele

 • Vysoce profesionální komunikace a diskuse s inspektory a auditory

Okruhy seminářů, tréningů nebo workshopů

GMP pro začátečníky – úvodní školení pro nové pracovníky aabsolventy

GMP pro pokročilé a opakované pravidelné školení

 • EU GMP Part I

 • EU GMP Part II (ICH Q7)

 

Přehled legislativních požadavků pro výrobu léčiv

Registrace v zemích EURASIE a LATAM

Registrace v zemích MEN a APAK

Biosimilars – regulační rámec pro biologické přípravky (EU)

Prokazatelnost původu a ochrana proti „fake drugs“

 

Quality Control

 • Řízení laboratoře a jejich procesů

 • Životní cyklus analytické metody v GMP

 • Analytické metody – transfer a validace/verifikace

 • Kvalifikace laboratorních přístrojů

 • Metody správného vážení a pipetování

 • Nečistoty

 • Stabilitní program

 • OOS, OOT a OOE


Farmaceutická mikrobiologie

Endotoxiny

Mikrobiologie „pro ne-mikrobiology“

Nový  Annex 1 – Výroba sterilních léčiv

 • Čisté prostory

 • Sterilizace

 • Personál, chování a oblékání do čistých prostor

 • Monitoring prostředí

 • Sanitační a dezinfekční program

 • Contamination Control Strategy

 

Annex 15 – Kvalifikace a validace

Čistá média – PW, WFI, čistá pára, čisté plyny

Čištění a validace čištění

Procesní validace

Transfer technologií

Hodnocení rizik

Hodnocení dodavatelů

Integrita dat

Audit GMP – příprava, absolvování, závěry – praktická ukázka

GDP, cold chain management

Nerezové materiály ve farmaceutickém průmyslu

Životní cyklus léčiva

Principy lisování tablet

Studie v pevné fázi pro farmaceutické účely

Statistické zpracování dat ve farmaceutickém průmyslu

Nadcházející události

Momentálně nemáte žádné události

Rádi pro Vás připravíme školení přesně na míru Vašim potřebám!

bottom of page